PESOCHNAYA NABEREZHNAYA. St. PETERSBURG

(Apartment)

Authoring team:
 
Anastasia Dmitrieva
Anna Sycheva
Dmitriy Dorozhkin

Total area - 250 m2
Year of realization - 2015.

rooms - 6